Hvidebækskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,4 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,0 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,6 elever pr. klasse
   
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Antal elever pr. pc

På Hvidebækskolen er der ca. 3 elever pr pc.

På lilleskolen, 0.-2. klasse, er der placeret 6 pcere i fællesrummet.

For resten af skolen er der etableret et IT lokale med 16 pcere, og der er på skolens servicecenter etableret 16 arbejdspladser.
Der er etableret 4 klassesæt fordelt på skolens fire afdelinger, desuden er der etableret trådlæst netværk over hele skolen således at elever kan medbringe egne maskiner til brug i undervisningen.

På skolens støttecenter  og i skolens specialklasse er der opsat 6 pcere med programmer specielt rettet med mod denne elevgruppes behov.

Alle pcere har adgang til internettet og skolens fællesdrev. Således at eleverne ikke, fra gang til gang, er afhængige at at bruge samme maskine når der arbejdes med en opgave.
 


 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 25-02-2015: 33
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  33
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  31
  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale