Hvidebækskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Profil

De enkelte fag

Skolen følger undervisningsministeriets vejledende timeplan

Evaluering af kvalitet

Skolens indsatsområder

I skoleåret 2011 -2012 arbejder Hvidebækskolen på at benytte LP-modellen som grundlag for
udvikling af god undervisning og gode sociale relationer.
 
Desuden arbejder skolens pædagogiske personale med emnet dannelse - uddannelse, for via
samtalen at fastholde at folkeskolen også er en dannelsesinstitution.
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter


Skolens første lektion starter klokken 8.20, og dagen forløber derefter med dobbelt lektioner frem til sidste lektion. der starter klokken 14.00 og slutter klokken 14.45
 
Så vidt som det er muligt slutter klassetrinene 1.-3. klasse samtidigt, således at et har mulighed for at være sammen i SFO.
 
I løbet af året afholdes 2-5 uger som skemaløse uger, indholdet veksler mellem faglige kurser  og tværfagligt indhold.
Antallet af uger varierer efter klassetrin.
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

FOR ALLE ELEVER GÆLDER DETTE

 

Din opførsel skal altid være sådan, at du ikke skader andre, dig selv, skolens bygninger eller inventar.

Skolens område afgrænses af Bygaden, Skolevej, Hvidebækhallens parkeringsplads samt idrætsbanerne.

 

FOR LILLESKOLEN GÆLDER DETTE

Det er tilladt at opholde sig i: - skolegården

                                        - atletikbanen

                                        - gårdhaven mellem Lilleskolen og Storeskolen

Spisning foregår i klasserne under lærerens opsyn.

Vinter/sne-aktiviteter i frikvarterne foregår kun på atletikbanen.

 

 

FOR STORESKOLEN GÆLDER DETTE

Indeordning omfatter 8.-9. klasse i alle frikvarterer, men kun de elever, der ønsker fred og ro.

Det er tilladt at opholde sig i: - egen klasse

                                        - i forhallerne

                                        - på gangen ud for eget lokale

                                        - skolegården

                                        - haven

                                        - fodboldbanen, når det er klassens tur

Spisning foregår i klasserne og for 0.-7. klasse under lærerens opsyn.

Vinter/sne-aktiviteter foregår kun på fodboldbanen ud for lærerværelset.

 

 

FOR ELEVER I  8. - 9. KLASSE

Eleverne må forlade skolen i mellemtimer og i alle frikvarterer.

Når man har fri ryges først, når man har forladt skolens område.