Hvidebækskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Målsætning for Hvidebækskolen.

 

Hvidebækskolen søger i et ligeværdigt samarbejde med forældrene og eleverne at sikre:

·      At eleverne i et trygt og sundt miljø får mulighed for at tilegne sig færdigheder i folkeskolens fag.

·      At eleverne udvikler evnen til at formulere problemstillinger, - til at udtrykke og fordybe sig.

·      At eleverne opnår en grundlæggende ballast til den videre tilværelse.

·      At eleverne mødes på deres niveau og udvikles derfra.

 

Hvidebækskolen søger endvidere at udvikle eleverne til ansvarlige personer:

·      Der tror på sig selv.

·      Der betragter deres omverden med interesse.

·      Der møder andre med åbenhed og respekt.

Dette søges opnået ved at styrke elevernes naturlige nysgerrighed, fantasi og lærelyst på en måde så den enkeltes personlighed og evner udnyttes og udvikles bedst muligt.

 

 

Skolens værdigrundlag.

 

Skolens målsætning understøttes gennem hele undervisningsforløbet af følgende værdigrundlag:

Det er vigtigt:

·      At eleverne lærer at forstå og acceptere hinandens forskelligheder og forskellige kulturelle baggrunde.

·      At eleverne lærer at tage medansvar for hinandens trivsel og tryghed.

·      At eleverne lærer at tage medansvar for klassens, gangens og skolens ting.

 

Arbejdet  skolen har som udgangspunkt det enkelte barn og klassen.