Hvidebækskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Opslagstavlen

 • ikon
  Til orientering er der konstateret lussingesyge på skolen.

  Med venlig hilsen
  Kontoret
  Henriette Kofoed Jensen den 12-03-2018
 • ikon
  Skolebestyrelsesvalg

  På Hvidebækskolen er der valg hvert andet år, hvor cirka halvdelen af medlemerne er på valg.

  Det sker i år.

  De er opstillingsmøde TIRSDAG DEN 3.4.18 klokken 19.00


  Det foregår i skolens personalelokale, og her vil du få orientering om skolebestyrelsens arbejde, og have mulighed for at opstille.

  Du har også mulighed for at opstille uden at have deltaget i mødet.

  mvh

  Bjørn
   
  Bjørn Mortensen den 18-03-2018
 • ikon
  Hvis konflikten starter
  Der er varslet konflikt til start den 4. april, hvilket betyder, at størstedelen af skolens medarbejdere vil blive strejkeramt og kun ganske få vil være på arbejde.
   
  Det vil derfor være umuligt at gennemføre den sædvanlige undervisning i skolen og tilsyn i SFO’en i den tid, konflikten pågår.
   
  I den periode, konflikten varer, vil der hver uge på ForældreIntra komme besked om, hvilke undervisningslektioner, der gennemføres, allerede nu ved vi, at der ikke vil være tilsyn i SFO’en.
  Første gang, en sådan besked vil komme, er tirsdag dag den 3. april, altså dagen før konfliktens forventede starttidspunkt.
   
  Vi ved dog allerede nu, at det i givet fald er ganske lidt undervisning, der vil blive gennemført, ligesom det ikke vil være muligt for os at holde tilsyn med eleverne. Eleverne kan derfor ikke være på skolen ud over den tid, de tilbydes undervisning.
   
  Bliver konflikten en realitet, vil det være nødvendigt for hjemmene at have andre muligheder for børnene i den tid, de plejer at være i skole/SFO. Det vil derfor være hensigtsmæssigt allerede nu at få planlagt den eventuelle konfliktperiode.
   
  Såfremt konflikten udsættes eller afblæses, vil I naturligvis også få orientering ad denne vej.
   
  Med venlig hilsen
  Bjørn Mortensen
  skoleleder
   
  Bjørn Mortensen den 18-03-2018
 • ikon
  Retningslinier vedr. befordring af elever.

  Afstandskriterier:
  2,5 km 0. klasse - 3. klasse
  6 km på 4. - 6. klassetrin
  7 km på 7. - 9. klassetrin

  Buskort til de berettigede elever bliver udleveret sidste skoledag.

  Bemærk at kilometergrænsen rykker sig og det har en betydning for kommende 4. klasser og kommende 7 klasser. Vurderingen af trafikfarlig veje ændrer sig også for kommende 7. klasser.

  Er I i tvivl om Jeres barn er berettiget til buskort er I velkommen til at skrive på en mail til [email protected]

  Der er vedhæftet kort over de trafikfarlige veje, retningslinier for befordring
   
  Henriette Kofoed Jensen den 12-06-2015